Gusto Ka Lang Niya Kapag Nalasing Siya

Christian Acosta

Gusto ka lang niya kapag lasing na siya. Kapag siya ay nag-iisa at napopoot sa ideya ng pag-crawl sa kama nang mag-isa. Kapag nagkaroon siya ng isang night out kasama ang kanyang mga kaibigan at ang gabi (o umaga, talaga) ay nagsimulang paikot-ikot. Kapag nagkakalat at umuuwi ang lahat. Kapag hindi pa siya handang umalis na walang kasamaGusto ka lang niya kapag lasing na siya. Kapag ang katawan niya ay nais ng ibang katawan at hindi mahalaga kung ito ang iyong katawan. Kapag gusto niya ng bibig at kamay at kung anu-ano pa upang magpaginhawa ang pakiramdam niya.

Gusto ka lang niya kapag lasing na siya. Kapag maaari ka niyang itext at tanungin kung ano ang iyong ginagawa at tatalon ka sa isang pagkakataon upang magkaroon ng kanyang pansin. Kapag binigyan ka niya ng sapat na naisip mong maloko na mas nangangahulugang nangangahulugang higit pa.

Gusto ka lang niya kapag lasing na siya. Kapag ang langit ay nabalot ng kadiliman at walang makakakita ng mabuting balak. Dahil wala sila doon. Walang ilaw saanman.

Gusto ka lang niya kapag lasing na siya. Kapag maaari niyang sisihin ang alak at maginhawang kalimutan ang paraan ng paghawak niya sa iyong mukha sa kanyang mga kamay. Kung kailan masasabi niyang ito ay isang pagkakamali. Nang maibabalik niya ang lahat sa umaga.