Sana Gustung-gusto Mo Tulad ng Hindi Ka Pa Nasasaktan

Diyos at Tao

Sana ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at humakbang patungo sa taong may puso mo. Inaasahan kong huminto ka sa pag-aalala, itigil ang labis na pag-iisip, itigil ang pag-akala kung ano ang maaaring magkamali o paglarawan ng iyong buhay sa pag-rewind, pabalik sa taong sumira sa iyo.Inaasahan kong huminto ka sa pagtatanong, itigil ang paghihintay para sa isang sagot, itigil ang pakikinig sa mga nakababaliw na tinig sa iyong ulo na binabalaan ka na magtagal ng mas mahabang minuto. Inaasahan kong huminto ka sa pagtayo sa gilid, masyadong takot sa pagkahulog . Dahil nawawala ka sa lahat ng bagay na maaaring maging napaka damn maganda.

Sana bumitaw ka na. Sana sumandal ka. Inaasahan kong ibigay mo ang iyong kamay, ang iyong puso, ang iyong buong pagkatao sa taong naghahangad na magbahagi ng buhay sa iyo. At inaasahan kong tumalon ka - ibahagi ang iyong sarili nang mahina at ganap at malaya dahil iyon ang pag-ibig - kalayaan, pananampalataya at paghanap ng isang bagong pakiramdam ng sarili sa mga bisig ng iba.

Sana magmahal ka na parang hindi ka pa nasaktan.

Lahat tayo ay may dala-dala, mga nakaraan, masakit na kwento. Nagkaroon kaming lahat ng mga relasyon kung saan nagbigay kami ng masyadong kaunti o labis, kung saan sinubukan naming punan ang mga butas na hindi lang namin nagawa, kung saan inunat namin ang aming sarili na sobrang manipis na pagsubok, kaya desperado, na pakiramdam na sapat. Lahat tayo ay may mga mahilig na kinuha ang lahat mula sa atin, na ibinuhos ang mga balon na nilikha namin, ang mga pinunan namin araw-araw ng pagmamahal sa sarili at seguridad. Lahat tayo ay may mga koneksyon na nagbago sa amin, na naging takot o mapait o binantayan o inalis.

Naging lahat tayo nasaktan dati, may peklat ng isang tao o bagay na kahawig ng pag-ibig.

Ngunit huwag matakot na mag-alaga muli-inosente, pulos. Huwag matakot na magmahal nang may isang kabangisan, na may isang walang takot, na may isang pananampalataya na hindi maaalog. Huwag matakot na papasukin ang isang tao, ipakita sa kanila ang iyong mga pasa, ang mga lugar kung saan kumagat pa ang balat. Huwag matakot na buksan, masira ang mga pader, upang alisin ang mga hadlang na itinago mo nang mahigpit sa paligid ng iyong puso.

Kung magmamahal ka ulit, sana ikaw malakas ang pagmamahal sa oras na ito Inaasahan kong sirain mo ang bawat takot, bawat nakaraang sakit, bawat kulay na memorya. At sana mahal mo na parang hindi ka pa nasira. Tulad ng kung ito ang iyong unang pagkakataon sa lahat ng muli, at walang pag-aalinlangan sa iyong isipan.

Inaasahan kong, kapag may pagkakataon ka sa isang bagay na totoo, hinahanap mo ito nang walang pag-aalinlangan. Kapag may isang taong nakatayo sa harap mo, at alam mong maaaring maging isang bagay na maganda, hindi ka mag-scroll pabalik sa isang memory loop sa lahat ng mga oras na nabigo ang iyong mga relasyon o ang mga tao ay naglakad palabas. Inaasahan kong, sa halip, mapagtanto mo na ito ay isang bagong tao, isang bagong koneksyon, isang bagong pagkakataon na hindi tulad ng anumang mayroon ka o gaganapin dati.

At inaasahan kong magbibigay sa iyo ng lakas upang sumulong, upang lumayo sa gilid na iyon, upang lumundag.

Sapagkat ang pag-ibig ay maganda kapag binitawan mo, kapag tumigil ka sa pag-cloud ng ito sa nakaraan, kapag pinapayagan mong mamukadkad at lumaki at maging kung ano man ang nilalayon nito, nang hindi ito pinipigilan. Ang pag-ibig ay maganda kapag kinikilala mo na ang bawat koneksyon, bawat relasyon, bawat taong nakasalamuha mo ay natatangi at kumplikado at puno ng mga bagong pahina, mga bagong kwentong isusulat.Ang pag-ibig ay maganda kapag huminto ka sa pagsubok na manipulahin ito, o hindi namamalayan na maghabi ng isang bagong bersyon pabalik sa isang masakit na bahagi ng nakaraan.

Ang pag-ibig ay maganda kapag tumigil ka sa pagdadala ng bagahe, nagdadala ng labis na timbang, nagdadala ng pagkasira mula sa isang tao na wala na sa iyong buhay at dapat na walang mga bearings sa taong magiging ikaw.

Ang pag-ibig ay maganda kapag nagpasya kang tuluyang bitawan, at ang pag-ibig na hindi ka pa nasaktan.

At sana gawin mo lang iyon — tumalon — at umangat.


Si Marisa Donnelly ay isang makata at may akda ng libro,Sa isang lugar sa isang Highway, magagamit dito .